ponad 25 lat doświadczenia

Automatyka Przemysłowa

TYLKO TU:

Termometr TNB 256

określający i rejestrujący temperaturowe warunki produkcji betonu.

Zawór elektro-pneumatyczny 5/6

do sterowania siłowników klap dozujących kruszywo – umożliwają dozowanie kruszywa lekko uchyloną klapą. 

Sterowanie Automatyczne

Wyposażenie Betonowni

Podzespoły Serwisowe

Sterowanie Automatyczne

Wszystko jest możliwe... tylko czasami więcej kosztuje

Nasza Specjalizacja

Tematy , w których mamy doświadczenie

Takie tematy
też robiliśmy

Zrealizujemy wszystko to, co potrafisz opowiedzieć, albo jeszcze trochę lepiej

Mamy inżynierskie spojrzenie na świat, rozumiemy fizykę, znamy matematykę,
wiemy, że da się zrobić więcej niż by się wydawało, dopytujemy...... ,
aż będą zrozumiałe szczegóły technologi tak,
by sterowanie umożliwiło osiągnięcie przez Państwa zamierzonych celów inwestycji.

Wyposażenie betonowni

U nas wystarczy hasłowe zamówienie, o resztę dopytamy.
Urządzenia dobieramy tak, by idealnie pasowały w Państwa instalacjach

Mieszanki planetarne EUROSTAR

aż przyjemnie patrzeć jak mieszają

 • Wielkość zarobu od 0,3 do 3m3
 • Podstawowy czas cyklu wykonania zarobu dla betonu towarowego 60s
 • Wykładziny standard HARDOX, w opcji wy­kła­dzi­ny ceramiczne lub poli­ureta­no­we
 • System auto­maty­czne­go mycia mie­szar­ki
 • Skip niskoprofilowy do transportu kru­szy­wa

Termometry
dla betonowni

TNB-256 - określa warunki temperaturowe produkcji betonu

Daje dobrą podstawę do naliczania opłat dodatkowych za produkcję betonu w warunkach zimowych wyliczonych zgodnie z normą PN-B-06265:2018-10.

Pomiar temperatury masy betonowej w mieszarce

Natychmiastowy, bezdotykowy pomiar temperatury masy betonowej, kruszyw i cementu w czasie produkcji, pozwala na uzyskanie betonu o wymaganej temperaturze i oszczędniejsze dozowanie wody gorącej.

Sondy
wilgotności

Piasku
 • mikrofalowe (Hydronix)
 • pojemnościowe(Werner&Thiel)

Betonu w mieszarce
 • mikrofalowe(Hydronix)
 • Konduktometryczne

Sprzęt WAM

 • Podajniki cementu
 • Przepustnice motylowe do wag i podajników
 • Filtry SILOTOP do silosów cementu
 • Filtry do mieszarek
 • Czujniki poziomu cementu
 • Czujniki ciśnienia w silosie
 • Rękawy gumowe do elastycznych połą­czeń  podajników z wagą

Dozowniki

 • domieszek chemicznych do betonu
 • barwników
 • płynnych
 • proszkowych i granulatu
 • wody
 • zbrojenia rozproszonego

Pozostałe wyposażenie

Wagi przemysłowe

 • Tensometry
 • Mierniki wagowe

Wibratory produkcji OLI

 • Elektryczne
 • Pneumatyczne

Liniowy pomiar zapełnienia silosów cementu

(głowica radarowa, prod. Siemens)

Pompy membranowe

do domieszek i barwników (YAMADA)

System kontroli załadunku cementu

Zabezpiecza przed:

 • przeładowaniem silosów (poziom max)
 • rozerwaniem filtrów (ciśnienie w silosie)
 • Umożliwia kontrolę zgodności rodzaju cementu
 • Sygnalizuje stany niskiego poziomu cementu w silosie

Dostawy podzespołów serwisowych

Inżynierski dobór oferowanego sprzętu odpowiednio do realizowanych zadań,
oferujemy pełne wsparcie projektowe, instalacyjne i uruchomieniowe dla dostarczanych urządzeń.

Sprzęt
wagowy

 • Tensometry do wag: kruszywa, cementu, wody, domieszek, barwników produkcji:
  • HBM,
  • Pozostali producenci
 • Mierniki wagowe
  • Vishay, VT400

Zawory
dozujące wodę

 • Elektrozawory Danfoss (przelew
  od momentu zdjęcia zasilania ~0,7litra)
 • Elektrozawory innych producentów
 • Zawory sterowane pneumatycznie
  – zakres pracy do 120°C

Wyposażenie elektryczne szaf sterowniczych

 • Pełna oferta aparatów EATON (d. Moeller) z reguły dostępne natychmiast z magazynu.
  • styczniki
  • zabezpieczenia
  • rozłączniki
 • Falowniki do zasilania mieszarki,
  skipu, taśmociągu wagi kruszywa,
 • Pozostałe drobne aparaty elektryczne:
  • Zasilacze,
  • Przekaźniki interface’owe
  • Złączki,
 • Miernik mocy

Sondy wilgotności

do masy betonowej w mieszarce do piasku w silosach

 • Sondy mikrofalowe Hydronix’a

(głównie do pomiaru wilgotności masy betonowej w mieszarce, także kruszyw)

 • Sondy pojemnościowe

(dedykowane do pomiaru wilgotności kruszywa w silosach)

 • Sonda konduktometryczna

(do oceny wilgotności masy betonowej w mieszarce)

Dokładność pomiaru wilgotności w mieszarce jest lepsza niż 0,05%, co pozwala na dobór wody zarobowej z dokładnością lepszą niż 1 litr na m3 zarobu

Przepływomierze

 • DN 25, 32, 40 i 50

Rozdzielczość 20...7 imp/litr,
zasilanie 24Vdc, wyjście PNP i NPN

Jedyne przepływomierze poprawnie pracujące w systemach szybkiego dozowania wody, (pracują poprawnie po uderzeniu wody po pełnym otwarciu zaworu), całkowicie elektroniczne, bez sprzęgieł magnetycznych i liczników mechanicznych.

Wyposażenie pneumatyczne

Pełna oferta aparatów Camozzi i Pneumax

 • Elektrozawory pneumatyczne

2/2, 3/2, 5/2, 5/3
monostabilne i bistabilne,
jednocewkowe i dwucewkowe

 • Oferta specjalna :

Elektrozawór 5/3 do sterowania
siłownikiem klapy dozującej kruszywa

umożliwia częściowe uchylenie klapy, posiada funkcję bezpieczeństwa – zamyka klapę w przypadku zaniku zasilania cewek.

 • Siłowniki – przygotowywane na
  wymiar
 • Stacje przygotowania powietrza
 • Drobne detale instalacyjne

Przepływomierze

 • wciągarki skipu

skraca czas cyklu dostawy kruszywa do mieszarki o 10..15 sekund, zwiększa kilkukrotnie czas życia lin, przekładni i hamulców wciągarki skipu.

 • mieszarki

szczególnie przydatne na liniach produkcyjnych, gdy beton w mieszarce musi chwilę poczekać na opróżnienie; pozwala zwolnić obroty, aby nie przegrzać betonu; umożliwia również zwiększenie obrotów mieszarki dla poprawienia jakości mieszania.

Sterowanie automatyczne pracą betonowni

Sterowanie idealnie dopasowane do potrzeb betonowni i produkcji

Cechy i funkcje systemu

 • Nieograniczona liczba recept
 • Dowolna konfiguracja recept produkcyjnych
 • Maksymalna wydajność betonowni dla zastosowanej technologii produkcji przez 24 godziny na dobę.
 • Rozliczenie zużycia materiałów, program magazynowy
 • Kontrola czasu pracy
 • Bazy klientów, recept, transportu
 • Wydruk WZ
 • Rejestracja produkcji dla technologii
 • Rejestracja pracy betonowni dla serwisu  („czarna skrzynka”)

Zakres dostaw sprzętu i oprogramowania

elementy główne

 •  Szafy sterownicze
 • Pulpity sterownicze
 • Komputer PC z oprogramowaniem
  (zestaw: jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, UPS, drukarka, wizualizacja, bazy danych, zarządzanie produkcją)
 • Oprogramowanie sterownika PLC
  (realizuje recepturę otrzymaną z PC,
  bezpośrednio steruje napędami
  wykonawczymi)

 

zakres prac

 • Instalacja dostarczonych urządzeń
 • Okablowanie obiektu
 • Instalacja pneumatyki
 • Weryfikacja istniejącego okablowania i pneumatyki
 • Uruchomienie napędów
 • Testy pracy
 • Szkolenie operatorów
 • Opieka serwisowa, gwarancyjna
 • Pomiary elektryczne

­­- wyposażenie uzupełniające

 • Wagi (cementu, wody, kruszywa)
  -tensometry,
  -mierniki wagowe, ­kalibra­­­­cja, przygo­to­wa­nie do legalizacji)
 • Dozowniki chemii, barwników, wody
 • Sondy do pomiaru wilgotności betonu i kruszyw : mikrofalowe, pojemnościowe, konduktometryczne
 • Elektrozawory wody, przepływomierze z wyjściem impulsowym
 • Czujniki indukcyjne, krańcówki,
 • Siłowniki pneumatyczne, elektro­me­cha­ni­czne
 • Elektrozawory pneumatyczne do
  ste­­­­­ro­wania siłownikami
 • Okablowanie
 • Podajniki cementu, filtry, układy kontroli poziomu cementu w silosach
 • Podajniki ślimakowe

Deklaracje Techniczne

 • Zgodność z obowiązującymi normami
 • Zgodność z Dyrektywami UE

Producenci głównych podzespołów:

aparaty elektryczne

EATON – aparaty elektryczne obwodów mocy,
RELPOL, IDEC, – przekaźniki sterujące,
SAIA – sterowniki PLC,
VISHAY – mierniki wagowe,
DELTA – falowniki,
RITTAL – korpusy szaf sterowniczych

wyposażenie uzupełniające

DANFOSS, OMAL, GEMU – zawory wody, chemii,
PNEUMAX, CAMOZZI – wyposażenie pneumatyczne
WAM – wyposażenie betonowni : podajniki cementu, filtry silosów cementu, czujniki poziomu.
HBM – tensometry,
HYDRONIX, WERNE&THILE – sondy wilgotności
WERDER, YAMADA – membranowe pompy technologiczne
OMNIGENA, GRUNDFOSS – pompy elektryczne
WENGLOR- czujniki obiektowe
(indukcyjne, pojemnościowe, optyczne)
- kodowane czujniki do stref bezpieczeństwa,
bariery optyczne

Sondy wilgotnosci

Sondy mikrofalowe

Produkcji Hydronix
Najlepsze sondy na rynku światowym,
Wersja do montażu w mieszarce posiada filtry cyfrowe, dzięki którym sygnał z sondy nadaje się bezpośrednio do użycia w systemach sterowania.
Dostępna jest również wersja do pomiaru wilgotności kruszywa.

Co daje zastosowanie sondy:

Perfekcyjną kompensację zmian wilgotności kruszyw użytych do produkcji betonu.
Umożliwia dobór wody zarobowej z precyzją lepszą niż 1 litr / m3 betonu dla uzyskania właściwej konsystencj betonu.
Możliwa do uzyskania rozdzielczość pomiaru wilgotności w mieszarce to 0,03% co odpowiada około 0,66 litra wody na zarób 1m3,

Czego nie robi sonda mikrofalowa:

Nie jest kompensuje składu okruchowego mieszanki betonowej wpływającego na wodorządność - urabialność betonu

Uwaga: czas na wykonanie poprawnego pomiaru wilgotności w mieszarce zależy od konstrukcji mieszarki i sprawności mieszania, typowo to 30...40 sekund

Sondy pojemnościowe

Ich główną zaletą jest cena – średnio połowa ceny sondy mikrofalowej i stosunkowo duża niewrażliwość na przewodność materiału.
Bardzo dobrze nadają się do pomiaru wilgotności :
● kruszywa, szczególnie piasku,
● ziaren zbóż
● trocin

W przypadku pomiaru piasku uzyskiwane dokładności to są na poziomie 0,5% co idealnie nadaje się do kompensacji ilości „piasku w piasku” i utrzymania stałego punktu piaskowego w mieszaninie dzięki czemu pozwala na zachowanie szczelności mieszaniny betonowej.

Oferowane sondy na wyjściu mają nieobrobiony cyfrowo sygnał analogowy proporcjonalny do wilgotności materiału na sondzie.

UWAGA 1:
użycie sygnału z sondy w dalszym procesie obliczeniowym nie jest trywialne,
sygnał musi być wzięty w odpowiednim oknie czasowym dozowania materiału i uśredniony.

UWAGA 2:
Sondy pojemnościowa i mikrofalowa fizycznie mierzą bezwzględną ilość wody w swojej przestrzeni pomiarowej. W związku z tym zagęszczenie (ubicie) materiału w otoczeniu sondy ma decydujący wpływ na wynik i dokładność pomiaru.

Sondy pojemnościowe są oferowane w wykonaniu do montażu w mieszarkach, ale w przypadku pomiaru wilgotności betonu zakres pomiarowy ograniczony jest do wilgotności betonu o konsystencji dla betonu do wibroprasy i będzie to praca na końcu zakresu pomiarowego. Dodatkowo sonda w takiej aplikacji wymaga zaawansowanego filtru cyfrowego dla wypracowania właściwego sygnału o wilgotności w mieszarce. (Proste uśrednienie nie wystarcza, wtedy błąd pomiaru może być nawet na poziomie 1%)

Sondy konduktometryczne

Podstawową zaletą sondy jest jej bardzo niska cena w porównaniu do sondy mikrofalowej lub pojemnościowej.

Praca sondy konduktometrycznej opiera się na pomiarze przewodności masy betonowej. Warunkiem pomiaru jest obecność cementu w mieszaninie betonowej.

W warunkach powtarzalnej produkcji (ten sam cement) dokładności pomiarowe są podobne do uzyskiwanych przez sondę mikrofalową, jednak zmiana partii cement, zmiana temperatury może powodować duże odchylenia wskazań, które operator musi kompensować zmianą nastawy wartości zadanej wilgotności.

Sonda musi być zasilana przez przetwornik przewodność/prąd oraz temperatura/prąd.

Sygnał z przetwornika musi być dodatkowo filtrowany przez zaawansowany filtr cyfrowy z kompensacją temperaturową wyniku pomiaru dla wypracowania właściwego sygnału o wilgotności w mieszarce. (Proste uśrednienie nie wystarcza, wtedy błąd pomiaru może być nawet na poziomie 1%)

Przetwornik PPE1 do zasilania sondy konduktometrycznej

Generuje sygnał analogowy (wyjście prądowe) proporcjonalny do przewodności pomiędzy okładkami elektrod sondy, zakres pomiarowy rezystancji 10....30ohm, generuje również sygnał analogowy (wyjście prądowe) o temperaturze sondy na podstawie wbudowanego w rdzeń sondy termistora). Zasilanie 24Vdc, wyjścia prądowe 0-20mA.

Filtr cyfrowy sygnału z sondy w mieszarce

Filtr posiada wejście analogowe, prądowe dla sygnału pomiarowego z sondy. Z całego sygnału pomiarowego z sondy filtr wybiera momenty, gdy beton przez chwilę leży „spokojnie” na sondzie i może być uznany za reprezentatywną próbkę betonu w mieszarce. W przypadku sondy konduktometrycznej dodatkowo wprowadza kompensację wskazania od pomiaru temperatury sondy. Filtr posiada wyjście analogowe, jako opcja jest wyjście cyfrowe RS 485 protokół ModBus. Zasilanie 24Vdc, wyjście prądowe 0-20mA.

Kontakt

NIP: 522-000-77-97
REGON: 142552146

KONKRET Adam Michalski
Stara Wieś, ul. Borsucza 19
05-830 Nadarzyn

tel. (+48) 022 393 11 38

tel. (+48) 022 393 11 38 

konkret@konkret.waw.pl